Coaching
Met coaching worden medewerkers zó uitgedaagd en ondersteund, dat zij bereid zijn en in staat het beste uit zichzelf én hun omgeving te halen. Coaching helpt medewerkers persoonlijke doelen te verwezenlijken en betere (zakelijke) besluiten te nemen.

Belangrijke voorwaarden voor groei en ontwikkeling is dat uw medewerkers zich verbonden voelen met uw organisatie en dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling. Het is belangrijk dat er continue aandacht wordt besteed aan update van kennis en vaardigheden. Persoonlijke verandering gaat om het aanleren van ander gedrag, medewerkers moeten afstand doen van vertrouwde patronen en werkwijzen. Coaching, training, advies of mediation staan niet op zichzelf; deze interventies vormen een schakel in een proces dat moet leiden tot de gewenste cultuur, veranderingen of resultaten binnen uw organisatie. U kunt vanuit ons daarom rekenen op advies dat naadloos aansluit bij uw organisatiewensen en -vragen.

Coachingsoverzicht
.