Management
Trecens gelooft in de kracht van systeemdenken. Organisaties zijn opgebouwd uit samenhang en relaties tussen feiten en gebeurtenissen. Systeemdenken geeft inzicht in deze samenhang en relaties. Trajecten rondom managementontwikkelingen doet u en uw managers inzien dat de eigen organisatie pas werkelijk begrepen kan worden in de context van bestaande relaties. Een verbetering op het ene vlak, leidt dus automatisch tot doorvoering in het gehele systeem. Dit impliceert dat het management van uw organisatie een cruciale rol speelt bij het ontwikkelen, implementeren en borgen van ingezette interventies. Kortom: zonder betrokkenheid en committment geen succesvolle verandering!

Niet voor niks betrekken wij bij al onze interventies de input van managers. Na de gezamenlijke opzet van het plan van aanpak, worden uw organisatiedoelstellingen vertaald naar trainingsdoelstellingen. In samenspraak met uw managers wordt hun rol tijdens het traject van training, coaching of advies bepaald. Veelal treden zij hierbij op als co-trainer naast de trainer van Trecens, om vanuit het eigen werkveld en de eigen expertise te kunnen aanvullen en om daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor het welslagen van de interventie achteraf. Uw management speelt dus een actieve rol in het volgen van uw medewerkers en in het borgen van de ingezette ontwikkeling. Trainingsoverzicht.