NLP Practitioner
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is de verzamelnaam voor een hoeveelheid vaste patronen die mensen gebruiken bij het waarnemen, bij het verwerken van informatie en bij de aansturing van hun gedrag. Trecens is NLP gecertificeerd en dit wil zeggen dat de medewerkers over NLP-vaardigheden beschikken waarmee zij de effecten van communicatie beter kunnen laten aansluiten bij doelen, zoals vaardigheden voor contact maken, coaching, planning, leidinggeven, samenwerken, in- en verkoop, motiveren, onderhandelen en conflicthantering.

Daarnaast is Trecens aangesloten bij AvNLPP. De AvNLPP is een platform van ontmoeting en uitwisseling voor mensen die NLP toepassen bij de uitoefening van hun beroep. De AvNLPP erkent NLP Practitioner-, Master- en Trainercertificaten, die afgegeven zijn door Master Trainers waarmee de AvNLPP een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

ttttt

Terug naar onze erkenningen.