Speel met ons Sales In Zicht!
Duur: 1 dagdeel van 3 uur

Jij bent op zoek naar:
  • Meer inzicht in het salesproces?
  • Meer succes in het behalen van omzet?
  • Snel resultaat?
Sales In Zicht is hét salesspel dat op een originele manier haarscherp inzicht geeft in wat je
kunt doen om het salesproces te optimaliseren.

Sales In Zicht
Hoe vaak vraag jij je af hoe je meer omzet kunt maken?
Ongetwijfeld: vaak! Organisaties verzinnen tegenwoordig de
meest creatieve oplossingen in de hoop hun omzet te
verbeteren, maar hoe vaak heb je daadwerkelijk onderzocht
waar het precieze probleem ligt in het salesproces?
Sales In Zicht helpt commerciële professionals op een snelle,
leuke en praktische manier om eerst de kern van het
probleem te analyseren en pas dan met de oplossing te
komen.

Aan de hand van specifieke vragenkaartjes en een uitgekiend
spelbord, wordt het verband tussen de pijlers van succesvol
ondernemen en de huidige resultaten van jouw organisatie,
letterlijk zichtbaar gemaakt. Het spel wordt gespeeld onder
begeleiding van twee gecertificeerde begeleiders.

Sales In Zicht geeft jou binnen 3 uur inzicht in de status van
jouw sales. Waar zitten de sterktes in het salesproces van
jouw organisatie en waar de aandachtspunten? Het spel
gaat uit van vijf pijlers voor succesvol ondernemen (de
beleving van de klant, de financiële positie, de interne
salesorganisatie, het leervermogen en het groeivermogen
van de organisatie) in samenhang met jouw visie en
strategie. De samenhang van deze pijlers en de invloed
hiervan op jouw doelstellingen wordt duidelijk door het
beantwoorden van de vragen op de kaartjes. Ook komen
jouw succesfactoren en externe bedreigingen aan bod.

Ga terug naar de agenda voor het actuele aanbod van open inschrijvingen.